ETN4.1

Kurzusok

Félév
Sorrend

2013/2014. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
7346B0001Ószövetségi bibliaismeret szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7347B0002Újszövetségi bibliaismeret szigorlat3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7348B0003Újszövetségi bevezetés szigorlat3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
7349B0004Alapvizsgia dolgozat 2.4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
7350B0005Újszövetségi exegézis szigorlat3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
7351B0006Záróvizsga ószövetség3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7352B0007Bibliai teológia szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
7454B0008Alapvizsga dolgozat 14Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7353B0009Ószövetségi bevezetés szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7092B0102Ószövetségi héber nyelv 24Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
7155B0107Ószövetségi exegézis 32Enghy Sándor Dr [1200300010]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
7093B0114Ószövetségi bevezetés 22Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7448B0120Ószövetségi bibliaismeret 12Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7094B0121Ószövetségi bibliaismeret 23Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7095B0202Újszövetségi görög nyelv 24Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
7342B0208Újszövetségi exegézis 42Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7449B0219Újszövetségi bibliaismeret 12Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7096B0220Újszövetségi bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7301B0236Az ószövetségi ember reménysége - alapszeminárium3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7303B0237Újszövetségi eszkatológia - főszeminárium4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
7305B0238Mindenféle ijedelmek vannak az úton (Préd. 12,5) - SZV3Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
7450B0304Ószövetségi bibliai teológia 2.2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7097B0306Újszövetségi bibliai teológia 22Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7473E00025Kreditelismerés124időszakos meghirdetés
7475E00026Kreditelismerés114időszakos meghirdetés
7487E00026Kreditelismerés114időszakos meghirdetés
7485E0004Kreditelismerés6időszakos meghirdetés
7374G0001Harmónium záróvizsga3Bundzik Tímea [1200700129]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév tavaszi félév
7354G0002Homiletika, liturgika szig.3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7355G0003Igehírdetés záróvizsga3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7356G0004Záróvizsga misszió, gyülekezetépítés0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7357G0005Katechetika záróvizsga0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7358G0006Poimenika záróvizsga0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7375G0022Harmóniumjáték 2.0Bundzik Tímea [1200700129]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév tavaszi félév
7376G0024Harmóniumjáték 4.0Bundzik Tímea [1200700129]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév tavaszi félév
7098G0104Nyelv és beszédművelés 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
7099G0108Egyházi ének 22Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
7100G0110Egyházi ének 4.2Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév tavaszi félév
7101G0112Egyházi ének 60Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév tavaszi félév
7102G0114Egyházi ének 8Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)0Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév tavaszi félév
7103G0120Liturgika 2.3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7104G0122Homiletikai gyakorlat 22Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7105G0124Homiletikai gyakorlat 4.2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7106G0126Homiletikai gyakorlat 60Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
7107G0128Homiletikai gyakorlat 80Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
7108G0134Homiletikai gyakorlat 100Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7409G0136Gyülekezeti adminisztráció 2.2minden tanév tavaszi félév
7109G0138Poimenika 4.3Tóth János [1201200005]
minden tanév tavaszi félév
7110G0140Katechetika 43Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7410G0142Gyakornoki gyülekezeti munka 2.4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7359G0150Legáció 5x15Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
7360G0155Vizsgaistentisztelet0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7111G0162Gyülekezetépítés 2.2Csomós József ifj. [1201000003]
minden tanév tavaszi félév
7326G0170Gyermekistentiszteleti munkaterv egy missziói évre alapszeminárium3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7336G0175A Magyar Református Egyház egysége - 5 év tükrében - főszeminárium4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
7470G0201Nyári gyakorlatok (2x2 hét)0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
7362G0203Kátémagyarázat0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7363G0204Gyakorlati bibliamagyarázat0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7414G0272Idősgondozás - SZV3Győri Istvánné [1199600002]
időszakos meghirdetés
7364H0001Egyháztörténet szigorlat 1.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
7365H0002Egyháztörténet szigorlat 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
7366H0003Záróvizsga egyházjog0Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
7112H0104Egyháztörténet 2.2Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
7451H0105Egyháztörténet 5.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
7113H0107Magyar prot. Egyháztörténet 13Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
7114H0108Magyar protestáns egyháztörténet 2.2Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
7115H0120Egyházjog 2.2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
7309H0231Irodalmi lelkészportrék (SZV)3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7316H0261Református egyházunk harangjai - SZV3Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
7405H0262Szkhárosi Horvát András énekei - főszeminárium4Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7167K0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7168K0003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7169K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7170K0011Szakdolgozat (B)15Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7171K0012Szakdolgozat (Gy)15Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7172K0013Szakdolgozat (H)15Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
7173K0014Szakdolgozat (R)15Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7156K0133Csoportdinamika2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7174K0137Gyülekezeti katechetikai gyak. 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7175K0139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7176K0140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7241K0145A nevelő személyiségfejlődése3Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7157K0149Gyermekvédelem2Barnóczki Anita [1201000005]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7461K0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7178K0156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
7179K0162Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7180K0163Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Kiss Endre József [1200500071]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
7181K0164Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR1Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7182K0165Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7242K0-KT002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7243K0-KT003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7244K0-KT004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7245K0-KT131Katechetika 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7246K0-KT133Csoportdinamika2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
7248K0-KT138Hitoktatói iskolai gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
7249K0-KT139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7250K0-KT140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7251K0-KT145A nevelő személyiségfejlődése3Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
7252K0-KT149Gyermekvédelem2Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
7253K0-KT150Szakmódszertan 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7416K0-KT152Szakdolgozati konzultáció 1.- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
7417K0-KT153Szakdolgozati konzultáció 1.- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
7418K0-KT154Szakdolgozati konzultáció 1.- KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7419K0-KT155Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7423K0-KT155Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7254K0-KT156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
időszakos meghirdetés
7255K0-KT158Szakdolgozati konzultáció 2.- KVB1Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7256K0-KT159Szakdolgozati konzultáció 2.- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
7257K0-KT160Szakdolgozati konzultáció 2.- KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
7258K0-KT161Szakdolgozati konzultáció 2.- KVR1Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7259K0-KT162Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
7260K0-KT163Szakdolgozat (Gy)15Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7261K0-KT164Szakdolgozat (H)15Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7262K0-KT165Szakdolgozat (R)15Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7183KM001Biblikus szigorlat3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7184KM002Rendszeres szigorlat3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7428KM101Ószövetségi bibliaismeret5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7429KM101Ószövetségi bibliaismeret5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7158KM102Bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7159KM103Bibliai kortörténet4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
7160KM105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7161KM110Egyházi ének 2.2Pásztor Gyula [1200400059]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
időszakos meghirdetés
7431KM111Ószövetségi bevezetés 1.2Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7430KM113Ószövetségi szövegértelmezés3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7455KM113Ószövetségi szövegértelmezés3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7185KM114Újszövetségi exegézis-bevezetés3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
7186KM121Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Frank Sawyer dr.habil. [1199200004]
minden tanév tavaszi félév
7187KM123Keresztyén tanítás rendszere 2. (Dogmatika 2.)3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
7162KM125Egyetemes egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
7188KM129Liturgikai alapok2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
7189KM130Ószövetségi bevezetés 22Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7190KM131Újszövetségi bevezetés 22Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
7486KM132Református iskolatörténet3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
7163KM134Pszichológia 2.2Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév őszi félév
7164KM135Pszichológia 3.2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
7191KM158Idegen nyelvi képzés 2.3Pásztor Gyula [1200400059]
Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
7344KM165Szolzsenyicin: Ivan Gyenyiszovics egy napja - olvasószeminárium3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
7327KM170Gyermekistentiszteleti munkaterv egy missziói évre - alapszeminárium3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7331KM171Megértéstől az üzenetátadásig - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7310KM212Irodalmi lelkészportrék - SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7317KM276Református egyházunk harangjai - SzV3Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
7407KM277Furulyajáték - SZV3Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
időszakos meghirdetés
7263KM-KT001Biblikus szigorlat3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7264KM-KT002Rendszeres szigorlat3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7425KM-KT101Bibliaismeret 1.5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7265KM-KT102Bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7266KM-KT103Bibliai kortörténet4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
7267KM-KT105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7426KM-KT106Teológiai enciklopédia2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
7268KM-KT110Egyházi ének 2.2Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7465KM-KT112Újszövetségi bevezetés 1.2Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév őszi félév
7466KM-KT113Ószövetségi szövegértelmezés3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
7269KM-KT114Újszövetségi szövegértelmezés3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
7270KM-KT121Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
7467KM-KT122Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
7420KM-KT123Dogmatika 2.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7272KM-KT125Egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7273KM-KT129Liturgika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
7274KM-KT130Ószövetségi bevezetés 2.2Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
7275KM-KT131Újszövetségi bevezetés 2.2Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
7276KM-KT134Pszichológia 2.2Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
7277KM-KT135Pszichológia 3.2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
7320KM-KT140Beszédkészség fejlesztés - SZV.3Márku Anita dr. [1201200171]
időszakos meghirdetés
7468KM-KT141Pszichológia 1.2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
7278KM-KT143Idegen nyelvi képzés 2.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
7328KM-KT170Gyermekistentiszteleti munkaterv egy missziói évre - alapszeminárium3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7332KM-KT171Megértéstől az üzenetátadásig - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7371KM-KT172Viselkedési szabályok tanítása - SZV3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7311KM-KT212Irodalmi lelkészportrék - SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7318KM-KT276Református egyházunk harangjai - SzV3Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
7116L0102Latin 22Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7117L0106Angol nyelv 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
7118L0108Angol nyelv 42Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
7119L0110Angol nyelv 62Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
7469L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
7120L0112Angol szaknyelv 24Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
7338L0116Német nyelv 22Szabó Klára [1201300005]
minden tanév tavaszi félév
7339L0118Német nyelv 42Szabó Klára [1201300005]
minden tanév tavaszi félév
7340L0120Német nyelv 62Szabó Klára [1201300005]
minden tanév tavaszi félév
7341L0122Német szaknyelv 24Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7192M0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Pásztor Gyula [1200400059]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
7193M0004Társadalomelmélet szigorlat3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
7194M0011Szakdolgozat (B)15Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7195M0012Szakdolgozat (Gy)15Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
7196M0013Szakdolgozat (H)15Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
7197M0014Szakdolgozat (R)15Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7447M0130Közösségi (egyházi) munka elmélete és gyakorlata - gyülekezetépítés3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
7198M0131Diakónia 2.3Pásztor Gyula [1200400059]
Győri Istvánné [1199600002]
időszakos meghirdetés
7199M0132Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)2Pásztor Gyula [1200400059]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
időszakos meghirdetés
7165M0135Csoportdinamika2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
7200M0136Gyakorlati gyülekezeti munkaA lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata (A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata)10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7166M0138Szociológia 2Bevezetés a szociológiába: magyarországi helyzet (Bevezetés a szociológiába: magyarországi helyzet)3Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
7202M0140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata (A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata)7Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7203M0154Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7204M0155Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
7205M0156Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
7206M0157Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR1Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7279M0-KT0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7280M0-KT0004Társadalom elmélet szigorlat3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
7281M0-KT131Diakónika 2.3Pásztor Gyula [1200400059]
Győri Istvánné [1199600002]
időszakos meghirdetés
7282M0-KT133Gyermek- és ifjúsági ének Egyházi ének 4.2Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7299M0-KT135Csoportdinamika2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
7463M0-KT137Szociológia 1.3Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév őszi félév
7298M0-KT138Szociológia 2.3Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
7283M0-KT140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.10Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7284M0-KT141MisszióA missziológia és a misszió alapelemei (A missziológia és a misszió alapelemei)4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7285M0-KT146Szakdolgozati konzultáció 1.- KVB1Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7286M0-KT147Szakdolgozati konzultáció 1.- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7287M0-KT148Mentálhigiéné a szociális munkában2Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
7288M0-KT149Szakdolgozati konzultáció 1.- KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
7289M0-KT150Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7290M0-KT151Szakdolgozati konzultáció 2.- KVB1Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7291M0-KT152Szakdolgozati konzultáció 2.- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7292M0-KT153Szakdolgozati konzultáció 2.- KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
7293M0-KT154Szakdolgozati konzultáció 2.- KVR1Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7294M0-KT155Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
7295M0-KT156Szakdolgozat (Gy)15Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7296M0-KT157Szakdolgozat (H)15Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
7297M0-KT158Szakdolgozat (R)15Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7372M0-KT170Gyülekezeti alkalmak és közösségek szervezése3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
7373M0-KT171A gyakorlati igemagyarázat alapjai - KV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7207NK0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7208NK0003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7209NK0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7210NK0133Csoportdinamika2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
7211NK0137Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7212NK0139Iskolai hitoktatói gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7213NK0140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7214NK0145A nevelő személyiségfejlődése3Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7215NK0149Gyermekvédelem2Barnóczki Anita [1201000005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7216NK0156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7217NKM001Biblikus szigorlat3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7218NKM002Rendszeres teológiai szigorlat3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7439NKM099Bibliaismeret 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7219NKM100Bibliaismeret 3.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7442NKM101Bibliaismeret 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7220NKM102Bibliaismeret 4.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7221NKM103Bibliai kortörténet4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
7446NKM104Hitvallások ismerete 1.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
7222NKM105Hitvallások ismerete 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7444NKM106Bevezetés a keresztyén teológiábaTeológiai enciklopédia (Teológiai enciklopédia)2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
7223NKM110Egyházi ének 2.2Pásztor Gyula [1200400059]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév tavaszi félév
7224NKM114Újszövetségi exegézis-bevezetés3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév őszi félév
7225NKM121Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Frank Sawyer dr.habil. [1199200004]
minden tanév tavaszi félév
7226NKM123Dogmatika 2.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7421NKM125Egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
7227NKM129Liturgika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
7228NKM130Ószövetségi bevezetés 2.2Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7229NKM131Újszövetségi bevezetés 2.2Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
7230NKM134Pszichológia 2.2Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
7231NKM135Pszichológia 3.2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
7443NKM141Pszichológia 1.2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
7232NKM158Modern idegen nyelv 2.3Pásztor Gyula [1200400059]
Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
7233NM0002Záróvizsga - lelkipásztori munkatárs0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7234NM0004Társadalomelmélet szigorlat3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
7235NM0131Diakónia 2.3Pásztor Gyula [1200400059]
Győri Istvánné [1199600002]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
7236NM0132Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)2Pásztor Gyula [1200400059]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév tavaszi félév
7237NM0135Csoportdinamika2Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
7238NM0136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata (A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata)10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7239NM0138Szociológia 2.Bevezetés a szociológiába: magyarországi helyzet (Bevezetés a szociológiába: magyarországi helyzet)3Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
7240NM0140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.Lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti szakmai gyakorlata 2. (Lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti szakmai gyakorlata 2.)7Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7367R0001Hitvallásismeret szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7408R0002Rendszeres teológiai szigorlat3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7121R0102Hitvallások ismerete 22Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7122R0105Dogma- és teológia történet 1.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
7462R0107Dogmatika 2.4Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7123R0109A keresztyén etika alapjai. (.)4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Frank Sawyer dr.habil. [1199200004]
minden tanév tavaszi félév
7452R0112Filozófia 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
7124R0113Filozófia 23Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7412R0139Keresztyén közösségi etika - főszeminárium3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
7322R0168Valláslélektan - alapszeminárium3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
7427RK005A Biblia világa3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7432RK005A Biblia világa3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7125RK006Bevezetés a keresztyén teológiába3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7126RK008Egyházi néprajz2Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
7127RK009Világvallások és keresztyénség2Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
7128RK012Pszichológia 1.2Kiss Ferenc [1201000107]
minden tanév tavaszi félév
7433RK014Általános szociológia3Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév őszi félév
7129RK018Egyháztörténet 2.4Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
7130RK021Reformáció és magyar irodalom4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
7131RK022Pszichológia 4.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
7434RK023Közigazgatási alapismeretek4Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
7464RK023Közigazgatási alapismeretek4Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
7132RK025Csoportdinamika4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
7133RK026Személyiségpszichológia4Kiss Ferenc [1201000107]
minden tanév tavaszi félév
7459RK029Idegen nyelvi képzés 1.4Pásztor Gyula [1200400059]
Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
7134RK030Idegen nyelvi képzés 2.4Pásztor Gyula [1200400059]
Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
7135RK032Közösségfejlesztés és közösségszervezés 1.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév tavaszi félév
7136RK038Egyházi művelődésszervező gyakorlat 1.6Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
7458RK038Egyházi művelődésszervező gyakorlat 1.6Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
7137RK040Keresztyénség és művelődés 2.4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
7138RK041Életmód-szociológia3Havasi Virág Dr. [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
7424RK043Kultúraközvetítés elmélete és intézményrendszere3Szabó Irma Ibolya Dr. [1201300002]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
7139RK044Művelődés-gazdaságtan3Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
7140RK045Humán erőforrás-menedzsment3Csordás Tamás [1201000016]
minden tanév tavaszi félév
7141RK062Egyházi művelődésszervező gyakorlat 2.6Koncz Gábor Dr. [1201300001]
időszakos meghirdetés
7142RK063Szociális munka 1.3Szabó-Tóth Kinga Dr. [1201000017]
minden tanév tavaszi félév
7143RK064Szociális munka 2.3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
7144RK066Népegészségügyi ismeretek3Mátyás Péter Tamás Dr. [1201300131]
minden tanév tavaszi félév
7145RK069Diakónia 2.3Pásztor Gyula [1200400059]
Győri Istvánné [1199600002]
minden tanév tavaszi félév
7146RK070Egészségturizmus szervezése2Szántó Ákos Dr. [1201300006]
minden tanév tavaszi félév
7147RK071Egészségügyi- és ápolástani alapismeretek3Mátyás Péter Tamás Dr. [1201300131]
minden tanév tavaszi félév
7148RK072Diakóniai Gyakorlat 1.6Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7149RK073Diakóniai Gyakorlat 2.6Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
7308RK100Filmszeminárium - SZV3Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
7312RK107Irodalmi lelkészportrék -SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7337RK145A Magyar Református Egyház egysége - 5 év tükrében - alapszeminárium3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
7345RK175Szolzsenyicin:Ivan Gyeniszovics egy napja - olvasószeminárium3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
7307RK275Mindenféle ijedelmek vannak az úton (Préd. 12,5) - SZV3Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
7319RK276Református egyházunk harangjai - SzV3Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
7150RKD02Szakdolgozati konzultáció 2. - diakónia2Pásztor Gyula [1200400059]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
7151RKM02Szakdolgozati konzultáció 2. - művelődésszervező2Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7152RKS01Keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
7153RK-SZD01Szakdolgozat (EM)15Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Koncz Gábor [1201000015]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Péterfi Ferenc [1201000098]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
7154RK-SZD02Szakdolgozat (D)15Pásztor Gyula [1200400059]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
7456RKZ01Záróvizsga - egyházi művelődésszervező komplex0Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
7457RKZ02Záróvizsga - diakónia komplex0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
időszakos meghirdetés
7377SB001Szakdolgozati konzultáció 10Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
7378SB002Szakdolgozati konzultáció 20Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
7379SB003Szakdolgozati konzultáció 30Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7380SB004Szakdolgozati konzultáció 40Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
7381SB007Szakdolgozat12Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév minden félév
7382SG001Szakdolgozati konzultáció 10Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
7383SG002Szakdolgozati konzultáció 20Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7384SG003Szakdolgozati konzultáció 3.- KVG0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7385SG004Szakdolgozati konzultáció 40Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
7386SG007Szakdolgozat - teológus12Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
7387SH001Szakdolgozati konzultáció 1.0Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
7388SH002Szakdolgozati konzultáció 20Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
7389SH003Szakdolgozati konzultáció 30Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
7390SH004Szakdolgozati konzultáció 40Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
7391SH007Szakdolgozat - teológus12Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Misák Marianna [1200500070]
Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
7392SP001Specializációs főszeminárium4időszakos meghirdetés
7393SR001Szakdolgozati konzultáció 1.0Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
7394SR002Szakdolgozati konzultáció 2.0Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
7395SR003Szakdolgozati konzultáció 30Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7396SR004Szakdolgozati konzultáció 40Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
7397SR007Szakdolgozat12Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Frank Sawyer dr.habil. [1199200004]
minden tanév tavaszi félév
nyilsúgó új ablakban
emailetn @kodasoft.hu
nyomtatási kép impresszum impresszum2014-07-30, 31.hét© kodasoft 2001-2014