ETN4.1

Kurzusok

Félév
Sorrend

2015/2016. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
8871B0001Ószövetségi bibliaismeret szigorlat3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
8872B0002Újszövetségi bibliaismeret szigorlat3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
8786B0005Újszövetségi exegézis szigorlat3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
8408B0008Alapvizsga dolgozat 14Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8845B0008Alapvizsga dolgozat 14Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8341B0101Ószövetségi héber nyelv 14Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8342B0105Ószövetségi exegézis 1Tóra (Tóra)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8829B0106Ószövetségi exegézis 4.Gyakorlati írásmagyarázat (Gyakorlati írásmagyarázat)2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8343B0107Ószövetségi exegézis 2.Neviim (Neviim)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
8830B0108Ószövetségi exegézis 3.Ketubim (Ketubim)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8344B0113Ószövetségi bevezetés 12Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8835B0114Ószövetségi bevezetés 22Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8345B0120Ószövetségi bibliaismeret 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8346B0201Újszövetségi görög nyelv 1.4Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
8347B0205Újszövetségi exegézis 1.- A karácsonyi történet (- A karácsonyi történet)2Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8348B0207Újszövetségi exegézis 3.2Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8841B0213Újszövetségi bevezetés12Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
8833B0214Újszövetségi bevezetés 22Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8842B0214Újszövetségi bevezetés 22Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8349B0219Újszövetségi bibliaismeret 12Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8350B0305Újszövetségi bibliai teológia 1.2Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8736B0370Vallások az Ószövetségben - főszeminárium4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
8738B0371Jézus és a zsidóság - alapszeminárium3Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
8685BL002Szakdolgozati konzultáció 1.0Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
8677BL010Bibliai antropológiaÁltalános keresztény tanítás 2. (Általános keresztény tanítás 2.)4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév őszi félév
8678BL011Pszichológiai alapismeretek4Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
8679BL012A lelkigondozó személye; Etikai kívánalmak4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév őszi félév
8680BL013Félelem, betegség, halál, gyász a Szentírásban4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8681BL014Emberi kapcsolatok a Szentírásban4Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév őszi félév
8682BL015A betegek és idősek lelkigondozása4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8889E0106Kreditelismerés a DRHE-ről106időszakos meghirdetés
8855E0107Kreditelismerés K-LM szak-diploma107időszakos meghirdetés
8876E0237Kreditelismerés a DRHE-ről237Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
8351G0102Ekkléziasztika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8812G0102Ekkléziasztika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8352G0103Nyelv és beszédművelés 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
8353G0107Egyházi ének 1.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8354G0109Egyházi ének 32Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8355G0111Egyházi ének 5.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8356G0113Egyházi ének 70Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8843G0117Homiletika 1Az igehirdetés elmélete és gyakorlata (Az igehirdetés elmélete és gyakorlata)3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
8844G0118Homiletika 23Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8357G0119Liturgika 13Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8358G0121Homiletikai gyakorlat 12Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8359G0123Homiletikai gyakorlat 3.2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8360G0125Homiletikai gyakorlat 5.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8361G0127Homiletikai gyakorlat 7.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8362G0131Katechetika 16Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8386G0133Homiletikai gyakorlat 9.0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8396G0135Gyülekezeti adminisztráció 12Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8387G0137Poimenika 33Tóth János [1201200005]
minden tanév őszi félév
8388G0139Katechetika 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8397G0141Gyakornoki gyül. munka 14Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8818G0159Missziológia 1.2Csomós József ifj. [1201000003]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
8363G0161Gyülekezetépítés 1.2Csomós József ifj. [1201000003]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8389G0163Missziológia 33Csomós József ifj. [1201000003]
minden tanév őszi félév
8390G0164Gyülekezetépítés 33Csomós József ifj. [1201000003]
minden tanév őszi félév
8789G0201Nyári gyakorlatok (2x2 hét)0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8616G0221Gyülekezeti és katechetikai gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8799G0242Az imádság hatalma - főszeminárium4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
8391G0250Exegézistől a szószékig2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8603G0281Az igehirdetési vázlat készítésének gyakorlata (alapszeminárium)3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8727G0282Láczai Szabó József: Papi gondok című könyvének feldogozása - főszeminárium4Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8728G0283Faluszeminárium - SZVÚjszászy Kálmán falukutatási szempontjainak számbavétele a mai kor lehetséges kiegészítéseivel. (Újszászy Kálmán falukutatási szempontjainak számbavétele a mai kor lehetséges kiegészítéseivel.)3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
8794G0284Kántus - kórus SZV3Berkesi Sándor [1201300130]
időszakos meghirdetés
8783H0002Egyháztörténet szigorlat 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
8838H0101Felekezetismeret2Kiss Endre József [1200500071]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8364H0102Egyházművészet és néprajz2Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8365H0103Egyháztörténet 12Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
8839H0104Egyháztörténet 2.2Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
8366H0105Egyháztörténet 3.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8846H0105Egyháztörténet 3.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8795H0106Egyháztörténet 5.2Szatmári Emília [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8368H0109Egyháztörténet 7.2Szatmári Emília [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8369H0110Egyházjog2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
8392H0117Jogi ismeretek-gyakorlat3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
8784H0130Egyházigazgatás2Rácsokné Dr. Fügedi Zsófia [1201300008]
minden tanév őszi félév
8370H0201Vallástörténet2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8371H0205Ó- és újszövetségi kortörténet2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8836H0205Ó- és újszövetségi kortörténet2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8578H0253Irodalmi lelkészportrék SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
8566H0265Kő kövön - kirándulással egybekötött SzV3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
8586H0266Szkárosi Horváth András énekei - főszeminárium4Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
8744H0267Magyar történelem szeminárium3Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
8409K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8886K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8410K0130Katechetika6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8411K0132A kommunikáció elmélete és gyakorlataBevezetés a kommunikáció problémavilágába (Bevezetés a kommunikáció problémavilágába)2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
8895K0136Gyülekezeti hitoktatói gyakorlat13Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8622K0137Gyülekezeti katechetikai gyak. 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
8623K0139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
8885K0140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8414K0142Bevezetés a pedagógiába*2Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
minden tanév őszi félév
8878K0142Bevezetés a pedagógiába*2Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
minden tanév őszi félév
8415K0146Neveléstörténet2Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
8860K0149Gyermekvédelem2Barnóczki Anita [1201000005]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8451K0150Szakmódszertan6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8416K0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
8417K0153Szakdolgozati konzultáció 1- KVH1Kiss Endre József [1200500071]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
8418K0154Szakdolgozati konzultáció 1- KVR1Kiss Endre József [1200500071]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8419K0155Szakdolgozati konzultáció 1 - KVG1Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8567K0-KT004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8526K0-KT130Katechetika 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8527K0-KT132A kommunikáció elmélete és gyakorlata2Márku Anita dr. [1201200171]
időszakos meghirdetés
8636K0-KT137Gyülekezeti hitoktatói gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8634K0-KT139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
8530K0-KT142Bevezetés a pedagógiába2Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
8531K0-KT146Neveléstörténet2Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
időszakos meghirdetés
8532K0-KT151Szakmódszertan 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
8533K0-KT152Szakdolgozati konzultáció 1.- KVB1Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
8534K0-KT153Szakdolgozati konzultáció 1.- KVG1Laczkó Gabriella [1200500069]
Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8535K0-KT154Szakdolgozati konzultáció 1.- KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
8536K0-KT155Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Kiss Endre József [1200500071]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
8893K0-KT156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
időszakos meghirdetés
8798K0-KT290Diakónia a hittanórán - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8420KM003Egyháztörténeti szigorlat3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
8421KM100Egyházi ének 3.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8422KM101Ószövetségi bibliaismeret 1.5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8861KM102Bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
8863KM103Bibliai kortörténet4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
8423KM104Hitvallásismeret 1.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
8877KM105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8424KM106Bevezetés a keresztyén teológiába2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
8425KM107Felekezetismeretet2Kiss Endre József [1200500071]
minden tanév őszi félév
8426KM108Ekkléziasztika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
8427KM109Egyházi ének 1.2Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8879KM110Egyházi ének 2.2Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8428KM111Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8429KM112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
8881KM112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
8430KM113Ószövetségi szövegértelmezés3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8431KM119Filozófia2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8432KM120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
8433KM122Dogmatika 13Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
8434KM124Egyetemes egyháztörténet 1.3Szatmári Emília [1200300012]
időszakos meghirdetés
8880KM125Egyetemes egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
8435KM126Magyar egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8882KM126Magyar egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8436KM127Református iskolatörténet2Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
8437KM128Egyházjogi alapismeretek2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
8883KM130Ószövetségi bevezetés 22Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
8884KM131Újszövetségi bevezetés 22Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
8864KM134Pszichológia 2.2Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév őszi félév
8453KM141Pszichológia 1.2Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
8438KM157Idegen nyelvi képzés 1.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Szabó Klára [1201300005]
minden tanév őszi félév
8580KM212Irodalmi lelkészportrék - SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
8604KM290Diakónia a hittanórán - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8729KM291A tehetséggondozás sárospataki hagyományai és feladata a mai szakirodalom tükrében - szeminárium3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8891KM-KT001Biblikus szigorlat3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
8537KM-KT003Egyháztörténet szigorlat3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8793KM-KT003Egyháztörténet szigorlat3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8890KM-KT003Egyháztörténet szigorlat3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8538KM-KT100Egyházi ének 3.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8539KM-KT101Bibliaismeret 1.5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8896KM-KT102Bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
8862KM-KT103Bibliai kortörténet4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
8540KM-KT104Hitvallásismeret 1.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév minden félév
8897KM-KT105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
8541KM-KT106Teológiai enciklopédia2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8542KM-KT107Felekezetismeret2Kiss Endre József [1200500071]
minden tanév őszi félév
8543KM-KT108Egyházismeret2Laczkó Gabriella [1200500069]
Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8544KM-KT109Egyházi ének 1.2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8545KM-KT111Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8546KM-KT112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
8547KM-KT113Ószövetségi szövegértelmezés3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8548KM-KT119Filozófia2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8549KM-KT120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
8550KM-KT122Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8551KM-KT124Egyháztörténet 1.3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
8898KM-KT125Egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
8552KM-KT126Egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8553KM-KT127Református iskolatörténet3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8554KM-KT128Egyházjogi alapismeretek2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
8892KM-KT130Ószövetségi bevezetés 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
8555KM-KT141Pszichológia 1.2Nótin Ágnes [1201500004]
időszakos meghirdetés
8556KM-KT142Idegen nyelvi képzés 1.3Zsalbe Natália [1201400092]
időszakos meghirdetés
8372L0101Latin 1.2Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8837L0102Latin 22Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8373L0105Angol nyelv 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
8832L0106Angol nyelv 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
8374L0107Angol nyelv 32Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
8831L0107Angol nyelv 32Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
8827L0108Angol nyelv 42Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
8375L0109Angol nyelv 52Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
8828L0110Angol nyelv 62Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
8376L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
8377L0115Német nyelv 12Szabó Klára [1201300005]
minden tanév őszi félév
8809L0116Német nyelv 22Szabó Klára [1201300005]
minden tanév tavaszi félév
8378L0117Német nyelv 32Szabó Klára [1201300005]
minden tanév őszi félév
8847L0118Német nyelv 42Szabó Klára [1201300005]
minden tanév tavaszi félév
8379L0119Német nyelv 52Szabó Klára [1201300005]
minden tanév őszi félév
8848L0120Német nyelv 62Szabó Klára [1201300005]
minden tanév tavaszi félév
8380L0121Német szaknyelv 14Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8439M0004Társadalomelmélet szigorlat3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
8440M0130Közösségi (egyházi) munka elmélete és gyakorlata - gyülekezetépítés3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8441M0134Katechetika3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8442M0136Gyakorlati gyülekezeti munka10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8443M0137Szociológia 1.3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
8444M0139Diakónika4Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8445M0145Családjog-Szociális jog3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
8446M0148Mentálhigéné a szociális munkában2Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
8447M0150Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8448M0151Szakdolgozati konzultáció 1- KVG1Laczkó Gabriella [1200500069]
Pásztor Gyula [1200400059]
Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8449M0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
8450M0153Szakdolgozati konzultáció 1- KVR1Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8606M0178A diakónia mint a közösségépítés eszköze - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8568M0-KT0004Társadalom elmélet szigorlat3Pásztor Gyula [1200400059]
Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
8557M0-KT130Gyakorlati gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8558M0-KT134Katechetika3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8559M0-KT136Gyakorlati gyülekezeti munkaA lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata (A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata)10Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8560M0-KT137Szociológia 1.3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
8561M0-KT139Diakonika4Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8562M0-KT145Családjog-szociális jog3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
8801M0-KT146Szakdolgozati konzultáció 1.- KVB1Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
8802M0-KT147Szakdolgozati konzultáció 1.- KVG1Pásztor Gyula [1200400059]
Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8563M0-KT148Mentálhigiéné a szociális munkában2Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
8803M0-KT149Szakdolgozati konzultáció 1.- KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
8804M0-KT150Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
8564M0-KT173Ifjúságvédelem, családgondozás3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8454NK0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8791NK0130Katechetika6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8455NK0132KommunikációBevezetés a kommunikáció problémavilágába (Bevezetés a kommunikáció problémavilágába)2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
8456NK0137Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
8457NK0139Iskolai hitoktatói gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
8458NK0142Bevezetés a pedagógiába2Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
minden tanév őszi félév
8459NK0146Neveléstörténet2Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
8792NK0150Szakmódszertan1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8460NKM0003Egyháztörténet szigorlat3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
8461NKM099Bibliaismeret 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8790NKM100Bibliaismeret 3.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
8462NKM104Hitvallások ismerete 1.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8463NKM106Bevezetés a keresztyén teológiába2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8464NKM107Felekezetismeret2Kiss Endre József [1200500071]
minden tanév őszi félév
8465NKM108Ekkléziasztika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8466NKM109Egyházi ének 1.2Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8467NKM111Egyházi ének 3.Gyermek és ifjúsági ének (Gyermek és ifjúsági ének)2Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8468NKM112Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
8469NKM113Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
8471NKM119Filozófia2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8472NKM120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8473NKM122Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8474NKM124Egyháztörténet 1.3Szatmári Emília [1200300012]
minden tanév őszi félév
8475NKM126Egyháztörténet 3.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8476NKM128Egyházjogi alapismeretek2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
8477NKM132Egyháztörténet 4.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8817NKM133Ószövetségi exegézis-bevezetés3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8478NKM141Pszichológia 1.2Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
8583NKM212Irodalmi lelkészportrék - SzV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
8607NKM290Diakónia a hittanórán - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8730NKM291A tehetséggondozás sárospataki hagyományai és feladata a mai szakirodalom tükrében - szeminárium3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8479NM0004Társadalomelmélet szigorlat3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
8480NM0130Gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8805NM0132Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)2Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
8481NM0134Katechetika3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8482NM0136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8483NM0137Szociológia 1.3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
8484NM0139Diakónia 1.4Pásztor Gyula [1200400059]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
8485NM0145Család- és szociális jog3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
8486NM0148Mentálhigiéné a szociális munkában2Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
8645PP010Bevezetés a pasztorálpszichológiába4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8646PP011A pasztorálpszichológia története3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8647PP013A segítő, lelkigondozói beszélgetés gyakorlata 1.2Tóth János [1201200005]
minden tanév őszi félév
8648PP017A kommunikáció pszichológiája4Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
8649PP022Szociálpszichológia 1.4Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
8650PP027Pszicho- és bibliodráma 1.4Tóth János [1201200005]
minden tanév őszi félév
8651PP032Vezetéslélektan4Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
8652PP037Teológiai enciklopédia3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8653PP038Keresztyén antropológiaÁltalános keresztény tanítás 2. (Általános keresztény tanítás 2.)3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév őszi félév
8873R0001Hitvallásismeret szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8785R0002Rendszeres teológiai szigorlat3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8381R0101Hitvallások ismerete 12Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8813R0101Hitvallások ismerete 12Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8382R0103Bevezetés a keresztyén teológiába3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8840R0105Dogma- és teológia történet 1.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
8834R0107Dogmatika 2.4Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8383R0109Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
8384R0112Filozófia 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8385R0114Dogma- és teológiatörténet 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8800R0123Filmszeminárium - SzV3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
8587R0167Csoportdinamika - SzV3Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
8588R0173Mi újság? Közélet, média, nyilvánosságSzövegolvasó szeminárium (Szövegolvasó szeminárium)3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
8487RK001Tanulási-, kutatási-, pálya-orientációs módszertani ismeretek2Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév őszi félév
8488RK002Egyháztörténet 1.Egyház útja a világban (Egyház útja a világban)3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8489RK003Felekezetismeret2Kiss Endre József [1200500071]
minden tanév tavaszi félév
8490RK005Bibliaismeret3Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
8849RK006Bevezetés a keresztyén teológiába3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8856RK006Bevezetés a keresztyén teológiába3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8859RK006Bevezetés a keresztyén teológiába3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8867RK006Bevezetés a keresztyén teológiába3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
8491RK007Egyházzenei alapok2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8492RK011Könyvtári ismeretek2Kiss Endre József [1200500071]
minden tanév őszi félév
8493RK012Pszichológia 1.2Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
8494RK013Általános kommunikáció2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
8495RK014Általános szociológia3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
8496RK015FilozófiaBevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe (Bevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe)3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8857RK015FilozófiaBevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe (Bevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe)3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8497RK016Egyházismeret4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8850RK016Egyházismeret4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8858RK016Egyházismeret4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
8852RK017Egyházzene3Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév őszi félév
8868RK017Egyházzene3Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév őszi félév
8851RK018Egyháztörténet 2.4Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8498RK019Egyháztörténet 3.Keresztyénség Magyarországon 2. (Keresztyénség Magyarországon 2.)4Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8499RK020Keresztyénség és európai irodalom4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév őszi félév
8853RK022Pszichológia 4.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8500RK023Közigazgatási alapismeretek4Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
8865RK024Vezetéselmélet4Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
minden tanév őszi félév
8501RK025Csoportdinamika4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
8502RK027Fejlődéspszichológia4Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
8869RK027Fejlődéspszichológia4Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév őszi félév
8503RK028Konflikuskezelés4Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
8504RK029Idegen nyelvi képzés 1.4Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Szabó Klára [1201300005]
minden tanév őszi félév
8505RK033Közösségfejlesztés és közösségszervezés 2.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév őszi félév
8506RK035Roma közösségszervező gyakorlat 1.6Barnóczki Anita [1201000005]
időszakos meghirdetés
8507RK038Egyházi művelődésszervező gyakorlat 1.6Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
8508RK039Keresztyénség és művelődés 1.4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
8509RK042Rendezvénymenedzsment3Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév őszi félév
8510RK043Kultúraközvetítés elmélete és intézményrendszere3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
8511RK046Romológiai alapismeretek 1. (népismeret)3Havasi Virág Dr. [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
8512RK049Romák az oktatásban3Nótin Ágnes [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
8513RK050Missziológia 1.3Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
8514RK052Segítő intézmények rendszere3Szabó-Tóth Kinga Dr. [1201000017]
minden tanév tavaszi félév
8515RK053Romák és média2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Barnóczki Anita [1201000005]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
8570RK064Szociális munka 2.3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
8517RK065Diakónia 1.3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
8518RK066Népegészségügyi ismeretek3Mátyás Péter Tamás Dr. [1201300131]
minden tanév tavaszi félév
8519RK067Családjog-szociális jog3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
8520RK070Egészségturizmus szervezése2Szántó Ákos Dr. [1201300006]
minden tanév tavaszi félév
8521RK072Diakóniai Gyakorlat 1.6Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
8584RK107Irodalmi lelkészportrék -SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
8608RK178A diakónia mint a közösségépítés eszköze - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
8522RKD01Szakdolgozati konzultáció 1. - diakónia2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Pásztor Gyula [1200400059]
Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév őszi félév
8523RKM01Szakdolgozati konzultáció 1. - művelődésszervező2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8524RKR01Szakdolgozati konzultáció 1. - roma közösségszervező2Barnóczki Anita [1201000005]
minden tanév őszi félév
8866RKS01Keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat4Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
8525RKS02Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat4Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév őszi félév
8399SB001Szakdolgozati konzultáció 10Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8400SB003Szakdolgozati konzultáció 30Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
8401SG001Szakdolgozati konzultáció 10Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Csomós József ifj. [1201000003]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
8402SG003Szakdolgozati konzultáció 3.- KVG0Pásztor Gyula [1200400059]
Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
8403SH001Szakdolgozati konzultáció 1.0Szatmári Emília [1200300012]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
8404SH003Szakdolgozati konzultáció 30Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
8405SR001Szakdolgozati konzultáció 1.0Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8406SR003Szakdolgozati konzultáció 30Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
8742SZV279Aktuális kérdések - biblikus válaszok3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
8732SZV289Tompa Mihály költészete: irodalmi műsor készítése3Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
időszakos meghirdetés
8734SZV290Ifjúságszociológia3Benyó Béla dr. [1201500005]
időszakos meghirdetés
8714TM010Kutatásmódszertan3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8715TM011Bibliai teológia 1. (Ószövetség)3Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév őszi félév
8716TM013Bibliai nyelvek4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév őszi félév
8717TM014Vallástörténet 1. (Ószövetségi kor vallásai)3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
8718TM016Keresztyén teológiatörténet 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
8719TM018Keresztyén egyházzene 1.3Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév őszi félév
8720TM021Szociológia3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
8721TM022Egyháztörténet 1.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
8722TM027Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
8819VBA01Virtuális bibliai alapszeminárium0időszakos meghirdetés
8820VBF01Virtuális bibliai főszeminárium0időszakos meghirdetés
8821VGA01Virtuális gyakorlati alapszeminárium0időszakos meghirdetés
8822VGF01Virtuális gyakorlati főszeminárium0időszakos meghirdetés
8823VK01Virtuális kreditallokáció0időszakos meghirdetés
8824VRA01Virtuális rendszeres alapszeminárium0időszakos meghirdetés
8807VRF01Virtuális rendszeres főszeminárium0időszakos meghirdetés
8825VRF01Virtuális rendszeres főszeminárium0időszakos meghirdetés
8826VSZ01Virtuális szabadon választható kurzus0időszakos meghirdetés
8870VSZ01Virtuális szabadon választható kurzus18időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
emailetn @kodasoft.hu
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2015-11-27, 48.hét© kodasoft 2001-2015