ETN5.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2016/2017. tanév őszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
9669B0001Ószövetségi bibliaismeret szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9670B0002Újszövetségi bibliaismeret szigorlat3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
9671B0003Újszövetségi bevezetés szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
9672B0004Alapvizsgia dolgozat 2.4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
9691B0005Újszövetségi exegézis szigorlat3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9390B0008Alapvizsga dolgozat 14Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9344B0101Ószövetségi héber nyelv 14Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
9612B0105Ószövetségi exegézis 1Tóra (Tóra)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9345B0108Ószövetségi exegézis 3.Ketuvim (Ketuvim)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9684B0114Ószövetségi bevezetés 22Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9346B0120Ószövetségi bibliaismeret 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9687B0121Ószövetségi bibliaismeret 23Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9606B0134Adalékok a régészeti leletek köréből az ószövetségi monoteizmus kialakulásának vizsgálatához - főszeminárium4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9347B0201Újszövetségi görög nyelv 1.4Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9688B0202Újszövetségi görög nyelv 24Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9348B0205Újszövetségi exegézis 1.2Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9349B0209Újszövetségi exegézis 3.2Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
9350B0213Újszövetségi bevezetés12Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9351B0219Újszövetségi bibliaismeret 12Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9689B0220Újszövetségi bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9352B0301Hermeneutika2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9353B0303Ószövetségi bibliai teológia 12Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9622B0372A reformátorok igehirdetése a Biblia mérlegén- alapszeminárium3Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
9627B0373Gyógyítás és ördögűzés az evangéliumokban - SZV3Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
9354G0102Ekkléziasztika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9355G0103Nyelv és beszédművelés 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
9356G0107Egyházi ének 1.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9357G0109Egyházi ének 32Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9358G0111Egyházi ének 5.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9359G0113Egyházi ének 70Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9360G0117Homiletika 1Az igehirdetés elmélete és gyakorlata (Az igehirdetés elmélete és gyakorlata)3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9676G0119Liturgika 13Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9361G0121Homiletikai gyakorlat 12Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9362G0123Homiletikai gyakorlat 3.2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9363G0125Homiletikai gyakorlat 5.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9665G0126Homiletikai gyakorlat 60Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9364G0127Homiletikai gyakorlat 7.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9365G0129Poimenika 13Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9399G0133Homiletikai gyakorlat 9.0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9400G0135Gyülekezeti adminisztráció 12Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9401G0137Poimenika 33Kerekes Márton [1201600058]
minden tanév őszi félév
9402G0139Katechetika 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9403G0141Gyakornoki gyülekezeti munka 14Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9404G0150Legáció 5x15Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9610G0156Gyülekezeti és katechetikai gyakorlat 1.3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9366G0159Missziológia 1.2Csomós József ifj. [1201000003]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9405G0163Missziológia 33Csomós József ifj. [1201000003]
minden tanév őszi félév
9406G0164Gyülekezetépítés 33Csomós József ifj. [1201000003]
minden tanév őszi félév
9631G0201Nyári gyakorlatok (2x2 hét)0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9407G0250Exegézistől a szószékig2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9625G0283Faluszeminárium -SZV3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
9589G0286Arcképek a magyar gyakorlati teológia közelmúltjából - főszeminárium4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
9614G0287Gyermekistentiszteleti segédanyag készítése - alapszeminárium3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9630G0303Kórus 3. - SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
9673H0001Egyháztörténet szigorlat 1.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
9656H0002Egyháztörténet szigorlat 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
9367H0101Felekezetismeret2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9368H0102Egyházművészet és néprajz2Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9369H0103Egyháztörténet 12Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9370H0105Egyháztörténet 3.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
9371H0106Egyháztörténet 5.2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9677H0107Egyháztörténet 4.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
9372H0109Egyháztörténet 7.2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9373H0110Egyházjog2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
9408H0117Jogi ismeretek-gyakorlat3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
9583H0128Református életrajzok - alapszeminárium3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
9585H0129A magyar kálvinista prédikáció korszakai - főszeminárium4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
9587H0271Az utolsó napok királya - SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
9498K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9499K0130Katechetika6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9500K0132A kommunikáció elmélete és gyakorlata2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
9501K0137Gyülekezeti katechetikai gyak. 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9502K0139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9652K0140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9503K0142Bevezetés a pedagógiába*2Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
minden tanév őszi félév
9504K0146Neveléstörténet2Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
9651K0151Szakmódszertan 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9506K0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
9507K0153Szakdolgozati konzultáció 1- KVH1Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
9508K0154Szakdolgozati konzultáció 1- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9509K0155Szakdolgozati konzultáció 1 - KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Kiss Endre József [1200500071]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9596K0209A hitoktató szerepe a gyülekezetépítésben - SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9658K0-KT004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9456K0-KT130Katechetika 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9696K0-KT130Katechetika 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9697K0-KT130Katechetika 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9457K0-KT132A kommunikáció elmélete és gyakorlata2Márku Anita dr. [1201200171]
időszakos meghirdetés
9679K0-KT134Vallási szocializáció2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
9662K0-KT137Gyülekezeti hitoktatói gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9663K0-KT139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9659K0-KT140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9460K0-KT142Bevezetés a pedagógiába2minden tanév őszi félév
9461K0-KT146Neveléstörténet2Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
időszakos meghirdetés
9693K0-KT150Szakmódszertan 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9462K0-KT151Szakmódszertan 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9463K0-KT152Szakdolgozati konzultáció 1.- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
9464K0-KT153Szakdolgozati konzultáció 1.- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9465K0-KT154Szakdolgozati konzultáció 1.- KVH1Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
9694K0-KT156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
9597K0-KT209A hitoktató szerepe a gyülekezetépítésben - SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9510KM003Egyháztörténeti szigorlat3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
9511KM100Egyházi ének 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9512KM101Ószövetségi bibliaismeret 1.5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9513KM104Hitvallásismeret 1.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
9514KM106Teológiai enciklopédia2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9515KM107Felekezetismeretet2Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév őszi félév
9516KM108Ekkléziasztika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
9517KM109Egyházi ének 1.2Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
9518KM111Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9519KM112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9520KM113Ószövetségi szövegértelmezés3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
9521KM119Filozófia2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9522KM120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9523KM122Dogmatika 13Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
9524KM124Egyetemes egyháztörténet 1.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
9525KM126Magyar egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
9526KM127Református iskolatörténet2Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
9527KM128Egyházjogi alapismeretek2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
9528KM141Pszichológia 1.2Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév őszi félév
9529KM157Idegen nyelvi képzés 1.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9607KM200Fizetőeszközök és pénzek az Ószövetségben és környezetében - SZV3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9579KM212Irodalmi lelkészportrék - SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
9674KM-KT001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
9466KM-KT003Egyháztörténet szigorlat3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9467KM-KT100Egyházi ének 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9468KM-KT101Bibliaismeret 1.5Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9666KM-KT102Bibliaismeret 2.Újszövetségi bibliaismeret (Újszövetségi bibliaismeret)3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9667KM-KT103Bibliai kortörténet4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9469KM-KT104Hitvallásismeret 1.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév minden félév
9692KM-KT105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9470KM-KT106Teológiai enciklopédia2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9471KM-KT107Felekezetismeret2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9472KM-KT108Egyházismeret2Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév őszi félév
9473KM-KT109Egyházi ének 1.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9474KM-KT111Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9475KM-KT112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9476KM-KT113Ószövetségi szövegértelmezés3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
9477KM-KT119Filozófia2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9478KM-KT120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9479KM-KT122Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9480KM-KT124Egyháztörténet 1.3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
9695KM-KT125Egyháztörténet 2.3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
9481KM-KT126Egyháztörténet 2.3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
9482KM-KT127Református iskolatörténet3Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév őszi félév
9483KM-KT128Egyházjogi alapismeretek2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
9698KM-KT130Ószövetségi bevezetés 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9680KM-KT134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
9484KM-KT141Pszichológia 1.2időszakos meghirdetés
9497KM-KT142Idegen nyelvi képzés 1.3Zsalbe Natália [1201400092]
időszakos meghirdetés
9685L0102Latin 22Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9375L0105Angol nyelv 12Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
9376L0107Angol nyelv 32Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
9377L0109Angol nyelv 52Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
9378L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
9379L0115Német nyelv 12Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9380L0117Német nyelv 32Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9381L0119Német nyelv 52Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9382L0121Német szaknyelv 14Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9661L0131Angol nyelvvizsga előkészítő. (.)1Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
9530M0004Társadalomelmélet szigorlat3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
9531M0130Közösségi (egyházi) munka elmélete és gyakorlata - gyülekezetépítés3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9532M0134Katechetika3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9533M0136Gyakorlati gyülekezeti munka10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9534M0137Szociológia 1.3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
9535M0139Diakónika4Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9536M0145Családjog-Szociális jog3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
9537M0148Mentálhigéné a szociális munkában2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
9538M0150Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9539M0151Szakdolgozati konzultáció 1- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9540M0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVH1Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
9541M0153Szakdolgozati konzultáció 1- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9598M0209A lelkipásztori munkatárs szerepe a gyülekezetépítésben - SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9657M0-KT0004Társadalom elmélet szigorlat3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
9485M0-KT130Gyakorlati gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9486M0-KT134Katechetika3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9488M0-KT137Szociológia 1.3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
9489M0-KT139Diakonika4Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9628M0-KT140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.7Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9491M0-KT145Családjog-szociális jog3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
9492M0-KT146Szakdolgozati konzultáció 1.- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9493M0-KT147Szakdolgozati konzultáció 1.- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9494M0-KT148Mentálhigiéné a szociális munkában2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
9495M0-KT149Szakdolgozati konzultáció 1.- KVH1Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
9496M0-KT150Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9611M0-KT174Gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munka3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9664M0-KT179Korunk kérdései és hitvallásos válaszaink3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9542NK0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9543NK0130Katechetika6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9544NK0132Kommunikáció2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
9545NK0137Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9546NK0139Iskolai hitoktatói gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9653NK0140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9547NK0142Bevezetés a pedagógiába2Téglás Zsolt Gábor Dr. [1200500072]
minden tanév őszi félév
9548NK0146Neveléstörténet2Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
9549NK0150Szakmódszertan1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9599NK0209A hitoktató szerepe a gyülekezetépítésben - SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9550NKM099Bibliaismeret 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9551NKM101Bibliaismeret 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9552NKM104Hitvallások ismerete 1.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9553NKM106Bevezetés a keresztyén teológiába2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9554NKM107Felekezetismeret2Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév őszi félév
9555NKM108Ekkléziasztika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9556NKM109Egyházi ének 1.2Bereczki Róbert [1201500072]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
időszakos meghirdetés
9557NKM111Egyházi ének 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
Beidek Adrienn Dr. [1200900004]
minden tanév őszi félév
9558NKM112Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9559NKM113Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9561NKM119Filozófia2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9562NKM120Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9563NKM122Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9564NKM124Egyháztörténet 1.3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
9565NKM126Egyháztörténet 3.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
9566NKM128Egyházjogi alapismeretek2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
9567NKM133Ószövetségi exegézis-bevezetés3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
9568NKM141Pszichológia 1.2Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév őszi félév
9569NKM157Modern idegen nyelv 1.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9608NKM200Fizetőeszközök és pénzek az Ószövetségben és környezetében - SZV3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9616NKM297Gyermekistentiszteleti segédanyag készítése - alapszeminárium3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9570NM0004Társadalomelmélet szigorlat3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
9571NM0130Gyülekezeti munka elmélete3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9572NM0134Katechetika3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9573NM0136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9574NM0137Szociológia 1.3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
9575NM0139Diakónia 1.4Pásztor Gyula [1200400059]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9576NM0145Család- és szociális jog3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9577NM0148Mentálhigiéné a szociális munkában2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
9600NM209A lelkipásztori munkatárs szerepe a gyülekezetépítésben - SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9641PP002Szakdolgozati konzultáció 1.0Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9642PP015A segítő, lelkigondozói beszélgetés gyakorlata 3.2Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9643PP019Krízislélektan 1. - stressz és kiégés4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9644PP024Közösség és spiritualitás4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9645PP029Pszicho- és bibliodráma 3.4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9646PP031Biográfiai munka csoportban4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9647PP034Személyiséglélektan 1.4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9650PP036Lelkigondozás csoportban4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9649PP040Egyház- és felekezetismeretÁltalános keresztény tanítás 4. (Általános keresztény tanítás 4.)3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9668R0001Hitvallásismeret szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9383R0101Hitvallások ismerete 12Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9690R0102Hitvallások ismerete 22Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9384R0103Teológiai enciklopédia3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9386R0106Dogmatika 14Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9387R0111Etika 3.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9686R0113Filozófia 23Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9388R0114Dogma- és teológiatörténet 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9389R0116Szociológia 1.Bevezetés a társadalom tudományos vizsgálatába (Bevezetés a társadalom tudományos vizsgálatába)2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
9618R0175\"Helyzetgyakorlatok\" - SzV3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
9431RK001Tanulási-, kutatási-, pálya-orientációs módszertani ismeretek2Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév őszi félév
9432RK005Bibliaismeret3Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9433RK007Egyházzenei alapok2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9434RK011Könyvtári ismeretek2Kovács Áron Dr. [1201400002]
minden tanév őszi félév
9435RK012Pszichológia 1.2Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
9436RK013Általános kommunikáció2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
9437RK014Általános szociológia3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
9438RK015FilozófiaBevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe (Bevezetés a keresztyén teológia és filozófia határkérdéseibe)3Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9439RK016Egyházismeret4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9440RK019Egyháztörténet 3.Keresztyénség Magyarországon 2. (Keresztyénség Magyarországon 2.)4Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
9441RK023Közigazgatási alapismeretek4Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
9442RK025Csoportdinamika4Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9443RK027Fejlődéspszichológia4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév őszi félév
9444RK028Konflikuskezelés4Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
9445RK029Idegen nyelvi képzés 1.4Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9446RK033Közösségfejlesztés és közösségszervezés 2.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév tavaszi félév
9447RK038Egyházi művelődésszervező gyakorlat 1.6Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
9448RK039Keresztyénség és művelődés 1.4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
9449RK042Rendezvénymenedzsment3Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév őszi félév
9450RK043Kultúraközvetítés elmélete és intézményrendszere3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
9451RK044Művelődés-gazdaságtan3Koncz Gábor Dr. [1201300001]
minden tanév tavaszi félév
9452RK074Egyház- és felekezettörténet 1.4Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
9453RK076Általános művelődéstörténet4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév őszi félév
9678RK077Magyar művelődéstörténet4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
9620RK101Faluszeminárium2Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
9578RK107Irodalmi lelkészportrék -SZV3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
9624RK2010A mese morfológiája - SZV3Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
9601RK209A közösségszervező szerepe a gyülekezetépítésben - SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9454RKM01Szakdolgozati konzultáció 1. - művelődésszervező2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9455RKS02Közösségszervezés és közösségfejlesztés szigorlat4Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév őszi félév
9391SB001Szakdolgozati konzultáció 10Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9392SB003Szakdolgozati konzultáció 30Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9393SG001Szakdolgozati konzultáció 10Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9394SG003Szakdolgozati konzultáció 3.- KVG0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Csomós József ifj. [1201000003]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9395SH001Szakdolgozati konzultáció 1.0Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9396SH003Szakdolgozati konzultáció 30Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9397SR001Szakdolgozati konzultáció 1.0Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9398SR003Szakdolgozati konzultáció 30Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9609SZV278A reformátorok igehirdetése a Biblia mérlegén3Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
9412TM001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9413TM002Rendszeres szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9414TM003Liturgika és egyházzene szigorlat3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Bereczki Róbert [1201500072]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9675TM004Szakdolgozati konzultáció 1.0Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9415TM010Kutatásmódszertan3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9416TM011Bibliai teológia 1. (Ószövetség)3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
9417TM013Bibliai nyelvek4Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
9418TM014Vallástörténet 1. (Ószövetségi kor vallásai)3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév őszi félév
9419TM016Keresztyén teológiatörténet 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9682TM017Keresztyén teológiatörténet 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9420TM018Keresztyén egyházzene 1.3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9421TM021Szociológia3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
9422TM022Egyháztörténet 1.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
9683TM024Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9423TM025Dogmatika 2.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9424TM027Etika 1.Bevezetés az általános és teológiai etikába (Bevezetés az általános és teológiai etikába)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9425TM029Teológia és kommunikáció4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9426TM030Etika 2.Bibliai etika (Bibliai etika)4Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9427TM031Etika 3.A keresztyén etika története (A keresztyén etika története)4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9428TM032Etika 4.Világvallások etikája (Világvallások etikája)4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9681TM040Kulturális antropológia4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-01-16, 03.hét© kodasoft 2001-2017