ETN5.0

Kurzusok

Félév
Sorrend

2016/2017. tanév tavaszi félév (kód szerint rendezve):
művelettan. idKódCímKreditOktatókMeghirdetés gyakorisága
9699B0001Ószövetségi bibliaismeret szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9700B0002Újszövetségi bibliaismeret szigorlat3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9701B0003Újszövetségi bevezetés szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9702B0004Alapvizsgia dolgozat 2.4Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9703B0005Újszövetségi exegézis szigorlat3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9704B0006Ószövetség exegézis szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9705B0007Bibliai teológia szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10097B0008Alapvizsga dolgozat 14Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9706B0009Ószövetségi bevezetés szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9734B0102Ószövetségi héber nyelv 24Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
10162B0105Ószövetségi exegézis 1Tóra (Tóra)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9735B0106Ószövetségi exegézis 4.Gyakorlati írásmagyarázat (Gyakorlati írásmagyarázat)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9736B0107Ószövetségi exegézis 2.Nebiim (Nebiim)2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
10137B0114Ószövetségi bevezetés 22Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10174B0120Ószövetségi bibliaismeret 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9737B0121Ószövetségi bibliaismeret 23Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9738B0202Újszövetségi görög nyelv 24Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10163B0205Újszövetségi exegézis 1.2Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9739B0206Újszövetségi exegézis 22Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9760B0208Újszövetségi exegézis 42Kustár György [1201400001]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10144B0213Újszövetségi bevezetés12Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9740B0214Újszövetségi bevezetés 22Kustár György [1201400001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10175B0219Újszövetségi bibliaismeret 12Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9741B0220Újszövetségi bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9742B0304Ószövetségi bibliai teológia 2.2Enghy Sándor Dr [1200300010]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10010B0374Reformátori munkák és a Biblia eredeti szövege - kritikai elemzés - főszeminárium4Enghy Sándor Dr [1200300010]
időszakos meghirdetés
10011B0375Tolerancia az Ószövetségben - alapszeminárium3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9766G0002Homiletika, liturgika szig.3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
9709G0003Igehirdetés szigorlat3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
9768G0004Záróvizsga misszió, gyülekezetépítés0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Csomós József ifj. [1201000003]
minden tanév tavaszi félév
9769G0005Katechetika záróvizsga0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9770G0006Poimenika záróvizsga0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9743G0104Nyelv és beszédművelés 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
9744G0108Egyházi ének 22Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
9745G0110Egyházi ének 4.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
9746G0112Egyházi ének 60Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
9747G0114Egyházi ének 8Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)0Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10152G0117Homiletika 1Az igehirdetés elmélete és gyakorlata (Az igehirdetés elmélete és gyakorlata)3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9749G0118Homiletika 23Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10161G0121Homiletikai gyakorlat 12Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév őszi félév
9761G0122Homiletikai gyakorlat 22Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
9762G0124Homiletikai gyakorlat 4.2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
9763G0126Homiletikai gyakorlat 60Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10155G0127Homiletikai gyakorlat 7.0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9764G0128Homiletikai gyakorlat 80Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9750G0130Poimenika 23Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9800G0134Homiletikai gyakorlat 100Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
10074G0136Gyülekezeti adminisztráció 2.2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
9801G0138Poimenika 4.3Tóth János [1201200005]
Kerekes Márton [1201600058]
minden tanév tavaszi félév
9802G0140Katechetika 43Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10075G0142Gyakornoki gyülekezeti munka 2.4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
10076G0150Legáció 5x15Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9771G0155Vizsgaistentisztelet0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
10064G0160Missziológia 2.2Csomós József ifj. [1201000003]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10030G0172János evangéliumának értelmezése gyakorlati teológiai és ekkléziológiai szempontból - főszeminárium4Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10031G0173New Homiletic - alapszeminárium3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
10080G0201Nyári gyakorlatok (2x2 hét)0Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
10077G0203Kátémagyarázat0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
10078G0204Gyakorlati bibliamagyarázat0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
10132G0221Gyülekezeti és katechetikai gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10084G0288Kreatív foglalkozások gyermekistentiszteleten - SZV3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10063G0299Kántus- Kórus 3. - SZV3Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
9711H0001Egyháztörténet szigorlat 1.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10098H0002Egyháztörténet szigorlat 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
9712H0003Záróvizsga egyházjog0Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
10153H0101Felekezetismeret2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
10154H0103Egyháztörténet 12Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9751H0104Egyháztörténet 2.A keresztyénség Magyarországon 1526 előtt (A keresztyénség Magyarországon 1526 előtt)2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
10145H0106Egyháztörténet 5.2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9752H0107Egyháztörténet 4.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
9753H0108Egyháztörténet 6.2Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
9754H0120Egyházjog 2.2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév tavaszi félév
10021H0268Magyar történelem szeminárium 2.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
10016H0272Hétköznapi egyházi élet a középkorban- alapszeminárium3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
10046H0280Templomok emlékezete - főszeminárium4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
időszakos meghirdetés
9773K0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9774K0003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10165K0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9827K0011Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9828K0012Szakdolgozat (Gy)15Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
9829K0013Szakdolgozat (H)15Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
9830K0014Szakdolgozat (R)15Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9832K0133Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10048K0136Gyülekezeti hitoktatói gyakorlat13Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10049K0138Hitoktatói iskolai gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9833K0145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
9834K0149Gyermekvédelem2Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
9835K0150Szakmódszertan1.6Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10156K0152Szakdolgozati konzultáció 1- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
időszakos meghirdetés
9836K0156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
9837K0162Szakdolgozati konzultáció 2 -KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9838K0163Szakdolgozati konzultáció 2 -KVH1Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
9839K0164Szakdolgozati konzultáció 2 -KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9840K0165Szakdolgozati konzultáció 2 -KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
9895K0-KT002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9896K0-KT003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10112K0-KT004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9899K0-KT131Katechetika 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9900K0-KT133Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10050K0-KT136Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10113K0-KT137Gyülekezeti hitoktatói gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10051K0-KT138Hitoktatói iskolai gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10114K0-KT139Hitoktatói iskolai gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9901K0-KT145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
9902K0-KT149Gyermekvédelem2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
9903K0-KT150Szakmódszertan 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10188K0-KT155Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9904K0-KT156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
minden tanév tavaszi félév
9905K0-KT158Szakdolgozati konzultáció 2.- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9906K0-KT159Szakdolgozati konzultáció 2.- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9907K0-KT160Szakdolgozati konzultáció 2.- KVH1Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
9908K0-KT161Szakdolgozati konzultáció 2.- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9909K0-KT162Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9910K0-KT163Szakdolgozat (Gy)15Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9911K0-KT164Szakdolgozat (H)15Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
9912K0-KT165Szakdolgozat (R)15Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10121K0-KT200Szociológiai alapismeretek - SZV3időszakos meghirdetés
10122K0-KT201Honismeret3időszakos meghirdetés
10123K0-KT202Vallási alapismeretek3időszakos meghirdetés
10124K0-KT203Művelődéstörténet3időszakos meghirdetés
10125K0-KT204Kárpát-medence története - Magyar nép története3időszakos meghirdetés
10126K0-KT205Ukrajna története3időszakos meghirdetés
10128K0-KT280Megértéstől az üzenetátadásig - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9841KM001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
9842KM002Rendszeres szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9843KM102Bibliaismeret 2.3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9844KM103Bibliai kortörténet4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9845KM105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10170KM106Teológiai enciklopédiaTeológiai enciklopédia (Teológiai enciklopédia)2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9846KM110Egyházi ének 2.2Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
10182KM111Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
10183KM112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9847KM114Újszövetségi exegézis-bevezetés3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9848KM121Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10166KM122Dogmatika 13Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
9849KM123Keresztyén tanítás rendszere 2. (Dogmatika 2.)3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9850KM125Egyetemes egyháztörténet 2.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
10130KM126Magyar egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév őszi félév
9851KM129Liturgikai alapok2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
időszakos meghirdetés
9852KM130Ószövetségi bevezetés 22Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9853KM131Újszövetségi bevezetés 22Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9854KM134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév őszi félév
9855KM135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9856KM158Idegen nyelvi képzés 2.3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
10022KM166Csillag a máglyán - olvasószeminárium3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
10032KM167Népi írók - egyház és társadalom - olvasószemináriumA népi írók \"egyházlátásának\" megismerése az adott társadalom tekintve (A népi írók \"egyházlátásának\" megismerése az adott társadalom tekintve)3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
10033KM171Megértéstől az üzenetátadásig - SzV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9913KM-KT001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
9914KM-KT002Rendszeres szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10147KM-KT003Egyháztörténet szigorlat3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
10148KM-KT100Egyházi ének 3.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9915KM-KT102Bibliaismeret 2.Újszövetségi bibliaismeret (Újszövetségi bibliaismeret)3Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9916KM-KT103Bibliai kortörténet4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
időszakos meghirdetés
9917KM-KT105Hitvallásismeret 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9918KM-KT110Egyházi ének 2.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10149KM-KT111Ószövetségi bevezetés 1.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
10150KM-KT112Újszövetségi bevezetés 1.2Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9919KM-KT114Újszövetségi szövegértelmezés3Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9920KM-KT121Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10180KM-KT122Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9921KM-KT123Dogmatika 2.Keresztyén tanítás rendszere 2. (Keresztyén tanítás rendszere 2.)3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9922KM-KT125Egyháztörténet 2.3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév tavaszi félév
10151KM-KT126Egyháztörténet 2.3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
minden tanév őszi félév
9923KM-KT129Liturgika2Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
9924KM-KT130Ószövetségi bevezetés 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9925KM-KT131Újszövetségi bevezetés 2.2Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9926KM-KT134Pszichológia 2.Vallási szocializáció (Vallási szocializáció)2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
9927KM-KT135Pszichológia 3.Valláslélektan (Valláslélektan)2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9928KM-KT143Idegen nyelvi képzés 2.3minden tanév tavaszi félév
9714L0106Angol nyelv 22Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
10160L0107Angol nyelv 32Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
9715L0108Angol nyelv 42Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
9716L0110Angol nyelv 62Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév tavaszi félév
10173L0111Angol szaknyelv 14Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
minden tanév őszi félév
9717L0112Angol szaknyelv 24Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10061L0114Does God Need the Suffering of People3Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
10184L0115Német nyelv 12Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9718L0116Német nyelv 22Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
10185L0117Német nyelv 32Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9719L0118Német nyelv 42Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
10186L0119Német nyelv 52Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév őszi félév
9720L0120Német nyelv 62Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
10187L0121Német szaknyelv 14Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
9721L0122Német szaknyelv 24Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10085L0132Angol nyelvvizsga előkészítő 2.2Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
időszakos meghirdetés
10159M0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Pásztor Gyula [1200400059]
Laczkó Gabriella [1200500069]
minden tanév tavaszi félév
10158M0004Társadalomelmélet szigorlat3Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
10067M0011Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév tavaszi félév
10068M0012Szakdolgozat (Gy)15Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10069M0013Szakdolgozat (H)15Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10070M0014Szakdolgozat (R)15Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9857M0131Diakónia 2.3Győri Istvánné [1199600002]
időszakos meghirdetés
9858M0132Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)2Bereczki Róbert [1201500072]
időszakos meghirdetés
9859M0135Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10087M0136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9860M0138Szociológia 23Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
9861M0141Missziológiai alapokA missziológia és a misszió alapelemei (A missziológia és a misszió alapelemei)4Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
10103M0-KT0002Záróvizsga (A gyülekezeti munka elmélete és gyakorlata)0Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9929M0-KT131Diakónika 2.3Győri Istvánné [1199600002]
minden tanév tavaszi félév
9930M0-KT133Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági ének (Gyermek- és ifjúsági ének)2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
10129M0-KT134Katechetika3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9931M0-KT135Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10086M0-KT136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata (A lelkipásztori munkatárs szakos hallgatók gyülekezeti gyakorlata)10Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév őszi félév
9932M0-KT138Szociológia 2.3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
10127M0-KT140Gyakorlati gyülekezeti munka 2.7Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9933M0-KT141MisszióA missziológia és a misszió alapelemei (A missziológia és a misszió alapelemei)4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10181M0-KT148Mentálhigiéné a szociális munkában2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
10179M0-KT150Szakdolgozati konzultáció 1.- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
10104M0-KT151Szakdolgozati konzultáció 2.- KVB1Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
10105M0-KT152Szakdolgozati konzultáció 2.- KVG1Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10106M0-KT153Szakdolgozati konzultáció 2.- KVH1Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10107M0-KT154Szakdolgozati konzultáció 2.- KVR1Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10108M0-KT155Szakdolgozat (B)15Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
10109M0-KT156Szakdolgozat (Gy)15Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10110M0-KT157Szakdolgozat (H)15Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10111M0-KT158Szakdolgozat (R)15Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10054M0-KT177Fejlődéslélektan3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
10055M0-KT179Korunk kérdései és hitvallásos válaszaink3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
10056M0-KT181Diakónia a gyakorlatban3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9862NK0002Záróvizsga (A katechézis elmélete és gyakorlata)0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9863NK0003Vizsgatanítás0Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10133NK0004Hitoktatói szigorlat3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
9866NK0133Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páratlan kezdetű tanév tanév őszi félév
10052NK0136Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10134NK0137Gyülekezeti katechetikai gyakorlat 2.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10053NK0138Iskolai hitoktatói gyakorlat 1.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
10135NK0139Iskolai hitoktatói gyakorlat 2.7Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10157NK0140Valláspedagógia2Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9867NK0145A nevelő személyiségfejlődése3Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9868NK0149Gyermekvédelem2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9869NK0150Szakmódszertan1.3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév őszi félév
9870NK0156Református közoktatás2Ábrám Tibor [1200500074]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9871NKM001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
9872NKM002Rendszeres teológiai szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
10079NKM100Bibliaismeret 3.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9873NKM101Bibliaismeret 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév őszi félév
9874NKM102Bibliaismeret 4.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9875NKM103Bibliai kortörténet4Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9876NKM105Hitvallások ismerete 2.2Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9877NKM110Egyházi ének 2.2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
9878NKM114Újszövetségi exegézis-bevezetés3Kustár György [1201400001]
minden tanév őszi félév
9879NKM120Etika 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
9880NKM123Dogmatika 2.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9881NKM125Egyháztörténet 2.3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
9882NKM129Liturgika2Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
9883NKM130Ószövetségi bevezetés 2.2Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
minden tanév tavaszi félév
9884NKM131Újszövetségi bevezetés 2.2Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9885NKM134Pszichológia 2.2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
9886NKM135Pszichológia 3.2Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
10023NKM166Csillag a máglyán - olvasószeminárium3Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
10034NKM167Népi írók - egyház és társadalom - olvasószeminárium3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
10044NKM171Megértéstől az üzenetátadásig SZV3Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
10065NM0002Záróvizsga - lelkipásztori munkatárs0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
10066NM0004Társadalomelmélet szigorlat3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
9887NM0131Diakónia 2.3Győri Istvánné [1199600002]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9888NM0132Egyházi ének 4.Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana (Gyermek- és ifjúsági énekek, tanításuk módszertana)2Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
9889NM0135Csoportdinamika2Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
minden tanév tavaszi félév
10088NM0136Gyakorlati gyülekezeti munka 1.10Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9890NM0138Szociológia 2.3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
9891NM0141Missziológiai alapokA missziológia és a misszió alapelemei (A missziológia és a misszió alapelemei)4Pásztor Gyula [1200400059]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9776PP000Záróvizsga0Tóth János [1201200005]
Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9777PP001Szakdolgozat - Pasztorálpszichológia10Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9778PP003Szakdolgozati konzultáció 2.0Tóth János [1201200005]
Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9779PP016A segítő, lelkigondozói beszélgetés gyakorlata 4.2Tóth János [1201200005]
páratlan kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9780PP020Krízislélektan 2. - félelem, depresszió, gyászmunka4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9781PP021Speciális célcsoportok lelkigondozása4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9782PP025Drogprevenciós szakmai ismeretek4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9783PP030Pszicho- és bibliodráma 4.4Tóth János [1201200005]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9784PP035Személyiséglélektan 2.4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10081R0001Hitvallásismeret szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9713R0002Rendszeres teológiai szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10176R0101Hitvallások ismerete 12Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9755R0102Hitvallások ismerete 22Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9756R0105Dogma- és teológia történet 1.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10101R0106Dogmatika 14Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév őszi félév
9757R0107Dogmatika 2.4Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
10060R0110Etika 2.4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10102R0113Filozófia 23Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9759R0117Szociológia 2.Társadalomtudományi szempontok a mindennapok problémamegoldásaiban. (Társadalomtudományi szempontok a mindennapok problémamegoldásaiban.)2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
10039R0150Kutatásmódszertani alapozó szeminárium3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
időszakos meghirdetés
10058R0177Helyzetgyakorlatok 2. - SzV3Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
időszakos meghirdetés
9803RK008Egyházi néprajz2Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
9804RK009Világvallások és keresztyénség2Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
9805RK010Keresztyénség és művészet3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév őszi félév
9806RK017Egyházzene3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév őszi félév
9807RK022Pszichológia 4.Valláslélektan (Valláslélektan)3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév őszi félév
10168RK023Közigazgatási alapismeretek4Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
minden tanév őszi félév
9808RK024Vezetéselmélet4Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
9809RK026Pszichológia 2.Személyiségpszichológia (Személyiségpszichológia)4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév tavaszi félév
10167RK027Fejlődéspszichológia4Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
minden tanév őszi félév
9810RK030Idegen nyelvi képzés 2.4Füsti-Molnár Pálma [1199800003]
Soltészné Kajati Anita [1201600002]
minden tanév tavaszi félév
9811RK031Európai Uniós- és pályázati ismeretek3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév őszi félév
9812RK032Közösségfejlesztés és közösségszervezés 1.4Péterfi Ferenc [1201000098]
minden tanév őszi félév
9813RK034Egyházi művelődésszervező gyakorlat 2.6Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
minden tanév tavaszi félév
9814RK040Keresztyénség és művelődés 2.4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
9815RK041Életmód-szociológia3Havasi Virág Dr. [1201000014]
minden tanév tavaszi félév
9816RK045Humán erőforrás-menedzsment3Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
10089RK069Diakónia 2.3Győri Istvánné [1199600002]
Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10093RK072Diakóniai Gyakorlat 1.6Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
10094RK073Diakóniai Gyakorlat 2.6Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9817RK075Egyház- és felekezettörténet 2.4Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10171RK076Általános művelődéstörténet4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév őszi félév
9818RK077Magyar művelődéstörténet4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
minden tanév tavaszi félév
9819RK080Szakdolgozati szeminárium2Benyó Béla dr. [1201500005]
minden tanév tavaszi félév
10035RK167Népi írók - egyház és társadalom - olvasószeminárium3Laczkó Gabriella [1200500069]
időszakos meghirdetés
10017RK302Liturgia és vallásos élmény - olvasószeminárium3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
időszakos meghirdetés
10090RKD02Szakdolgozati konzultáció 2. - diakónia2Pásztor Gyula [1200400059]
minden tanév tavaszi félév
9820RKM02Szakdolgozati konzultáció 2. - művelődésszervező2Benyó Béla dr. [1201500005]
Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Nótin Ágnes Dr. [1201500004]
Pocsainé dr. Eperjesi Eszter [1200600135]
Péterfi Ferenc [1201000098]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9821RKS01Keresztyén egyházismeret és művelődéstörténet szigorlat4Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
9822RK-SZD01Szakdolgozat (EM)15Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Péterfi Ferenc [1201000098]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
10091RK-SZD02Szakdolgozat (D)15Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9823RKZ01Záróvizsga - egyházi művelődésszervező komplex0Koncz Gábor Dr. [1201300001]
Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
10092RKZ02Záróvizsga - diakónia komplex0Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Szathmáry Béla Ferenc Dr [1200400058]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9722SB002Szakdolgozati konzultáció 20Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév tavaszi félév
9723SB004Szakdolgozati konzultáció 40Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
9724SB007Szakdolgozat12Enghy Sándor Dr [1200300010]
Fodor Ferenc Dr. [1201000023]
Kustár György [1201400001]
minden tanév minden félév
9725SG002Szakdolgozati konzultáció 20Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
9726SG004Szakdolgozati konzultáció 40Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
Pásztor Gyula [1200400059]
időszakos meghirdetés
9727SG007Szakdolgozat - teológus12Kádár Ferenc Dr [1199800002]
Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
minden tanév tavaszi félév
10131SH001Szakdolgozati konzultáció 1.0Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Csorba Dávid Dr. [1201300007]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév őszi félév
9728SH002Szakdolgozati konzultáció 20Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
10172SH003Szakdolgozati konzultáció 30Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
9729SH004Szakdolgozati konzultáció 40Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
időszakos meghirdetés
9730SH007Szakdolgozat - teológus12Bátoriné Misák Marianna [1200500070]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Szatmári Emília Dr. [1200300012]
minden tanév tavaszi félév
9731SR002Szakdolgozati konzultáció 2.0Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9732SR004Szakdolgozati konzultáció 40Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
időszakos meghirdetés
9733SR007Szakdolgozat12Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Laczkó Gabriella [1200500069]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10073SZV108Migration and Mission of the Church3Enghy Sándor Dr [1200300010]
Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
időszakos meghirdetés
10036SZV272Ismerkedés a Bibliával - SzV3Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
időszakos meghirdetés
10042SZV297Iratok amik az Újszövetségből kimaradtak3Kustár György [1201400001]
időszakos meghirdetés
9785TM000Záróvizsga0Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
10138TM001Biblikus szigorlat3Enghy Sándor Dr [1200300010]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
10096TM002Rendszeres szigorlat3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
10140TM003Liturgika és egyházzene szigorlat3Kádár Ferenc Dr [1199800002]
páros kezdetű tanév tanév őszi félév
9786TM005Szakdolgozati konzultáció 2.0Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9787TM006Szakdolgozat12Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9788TM012Bibliai teológia 2. (Újszövetség)3Enghy Sándor Dr [1200300010]
minden tanév tavaszi félév
10141TM013Bibliai nyelvek4Jacob J.T. Doedens Dr. [1200700130]
minden tanév őszi félév
9789TM015Vallástörténet 2. (Újszövetségi kor vallásai)Az Újszövetség és a korai egyház időszaka (Az Újszövetség és a korai egyház időszaka)3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
9790TM017Keresztyén teológiatörténet 2.3Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
minden tanév tavaszi félév
9791TM019Keresztyén egyházzene 2.3Bereczki Róbert [1201500072]
minden tanév tavaszi félév
9792TM020Világvallásokés posztmodern vallási jelenségek (és posztmodern vallási jelenségek)3Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
minden tanév tavaszi félév
9793TM023Egyháztörténet 2.3Dienes Dénes dr.habil. [1199500001]
minden tanév tavaszi félév
9794TM024Dogmatika 1.3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9795TM026Filozófiatörténet3Füsti-Molnár Szilveszter Dr. [1199800001]
minden tanév tavaszi félév
9796TM028Liturgika4Kádár Ferenc Dr [1199800002]
minden tanév tavaszi félév
9797TM033Etika 5.Erkölcs és lélektan (Erkölcs és lélektan)4Barnóczki Anita Dr. [1201000005]
Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9798TM034Alkalmazott etika 1.Társadalometika (Társadalometika)4Rácsok Gabriella Dr. [1199600001]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
9799TM035Alkalmazott etika 2.Személyiség erkölcsi fejlesztésének elmélete és gyakorlata (Személyiség erkölcsi fejlesztésének elmélete és gyakorlata)4Dr. Fodorné Dr. habil.Nagy Sarolta [1200500075]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10142TM037Európai keresztyén művelődéstörténet 2.4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10143TM041Vallásszociológia4Nagy Károly Zsolt Dr. [1200800020]
páros kezdetű tanév tanév tavaszi félév
10177VK01Virtuális kreditallokáció1időszakos meghirdetés
10190VK01Virtuális kreditallokáció1időszakos meghirdetés
10136VSZ01Virtuális szabadon választható kurzus0időszakos meghirdetés
10169VSZ01Virtuális szabadon választható kurzus15időszakos meghirdetés
10178VSZ01Virtuális szabadon választható kurzus9időszakos meghirdetés
nyilsúgó új ablakban
 
nyomtatási kép impresszum impresszum impresszum akadálymentes változat2017-06-29, 26.hét© kodasoft 2001-2017